Augustyn Mieczysław

Pseudonim „Rybkowski”

Placówka Niewachlów w Obwodzie Kielce AK 

Oddział partyzancki Zygmunta Firleya „Kajtek”

W akcji Burza żołnierz 5. kompanii 4 pp Leg. AK

Ojciec Franciszek Augustyn (ur. 04.06.1898 r. w Czarnej powiat Łańcut). Jako sierżant służy w 4 ppLeg. Matka Janina z domu Grajek (urodzona w 1901 r. w Zalesiu). Mieszkają w Zalesiu, miejscowość formalnie należy do gminy wiejskiej Korzecko (z siedzibą w Chęcinach).

Mieczysław urodził się prawdopodobnie w 1923 r.

Okupacja niemiecka

-żołnierz Plutonu Białogon ze składu Placówki Niewachlów w Obwodzie AK Kielce. Formalnie mieszka na terenie gminy wiejskiej Korzecko, ale tak jak wielu innych mieszkańców Zalesia o wiele bliżej mu do Białogonu, który wtedy należał do gminy Niewachlów (dziś to teren miasta Kielce). Stąd i jego udział w strukturach konspiracyjnych związanych z Białogonem.

-jesień 1942 roku - utworzenie sekcji dywersyjnej na Placówce Niewachlów – zapewne wchodzi ona w skład Związku Odwetu, ale brak dokumentów. Dowódcą sekcji jest Zygmunt Firley „Kajtek”, a Mieczysław Augustyn wchodzi w jej skład.

-początek grudnia 1942 r. – patrol z sekcji dywersyjnej Związku Odwetu w składzie Zygmunt Firley „Kajtek” – dowódca, Zbigniew Wesołowski „Waręż” (obaj z Białogonu) oraz Mieczysław Augustyn „Rybkowski” z Zalesia i Stanisław Socha „Czarny” z Kostomłot otrzymał zadanie zatrzymania samochodu pocztowego jadącego z  Kielc do Chęciny. Akcję przeprowadzono na Czerwonej Górze. „Rybkowski” i „Czarny” stanowili ubezpieczenie. Dwaj pozostali bez problemów zatrzymali auto i po skierowaniu go w głąb lasu zarekwirowali worek z niemiecką pocztą oraz pieniądze. Po wystawieniu pokwitowania samochód został zwolniony.

-kwiecień 1944 r. – akcja na niemiecką administrację (Plac Wolności 16) – akcję przeprowadziła drużyna Kedyw Placówki Niewachlów  wspólnie z sekcją Kedyw Kielce. Akcją dowodzi Zygmunt Firley „Kajtek”. Mieczysław Augustyn razem z Bolesławem Sobiepańskim „Kolec” zajmują miejsce przy drzwiach i przez cały czas akcji zatrzymują wszystkich wchodzących do budynku.

-ok 20 czerwca 1944 r. - akcja na pociąg relacji Kraków – Kielce z którego wyrzucono skrzynie z masłem i cukrem. Rozbrojono jednego Niemca.

-próba rozbrojenia kierownika Baudienstu z kamieniołomu w Jaworzni, który gnębi skoszarowanych tam junaków. Nieudana akcję przeprowadzono pomiędzy Zalesiami, na drodze z Białogonu do Piekoszowa. Akcję wykonał Mieczysław Augustyn „Rybkowski”, Leon Górniak „Kulka” i Stanisław Kojer „Szwejk” – rozbrojono jedynie jadącego z kierownikiem żołnierza Wehrmachtu.

-„Rybkowski” samodzielnie kradnie broń (dwa karabiny) Niemcom kąpiącym się w stawie rybnym w majątku Zgórsko. Niemcy po odkryciu kradzieży zaczęli strzelać za widoczną w oddali kobietą, która zginęła na miejscu – była to mieszkanka Zgórska – Janina Cedro.

-1 lipca 1944 r. – mobilizacja i wymarsz do lasu oddziału partyzanckiego złożonego z żołnierzy Kedyw Placówki Niewachlów (większość z nich należała do plutonu Białogon). Oddziałem dowodzi Zygmunt Firley „Kajtek”. Mieczysław Augustyn jest żołnierzem oddziału.

-w akcji Burza pluton Zygmunta Firleya „Kajtek” (liczy 28 żołnierzy) kwateruje w okolicach Kostomłot i stanowi osłonę dowódcy 4 pp Leg. AK oraz wykonuje zadania specjalne.

-w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. pluton został wcielony do  5. kompanii, której dowódcą został por. Stanisław Masłowski „Obłok”. Dawny oddział Z. Firleya „Kajtek” stanowił w niej 2. pluton. Mieczysław Augustyn jest żołnierzem plutonu.

-2 października 1944 r. powraca do rodzinnego domu w ramach demobilizacji oddziałów. W dalszym ciągu pozostaje w konspiracji utrzymując kontakt ze swoimi przełożonymi.

Okupacja sowiecka

-1 września 1945 r. – Mieczysław Augustyn szedł z rodzinnego domu w kierunku Jaworzni. W okolicach dzisiejszego skrzyżowania drogi z obwodnicą Kielc (obwodnica nie istniała w tym czasie) natknął się na patrol Urzędu Bezpieczeństwa legitymujący przechodzących. Funkcjonariusze UB zatrzymali go i zabrali mu buty „oficerki”. Wściekły „Rybkowski” powrócił do domu i powiadomił o zajściu swoich kolegów z konspiracji. Po wydobyciu ze schowków broni zaatakowali oni od strony lasu patrol UB. W wyniku walki zginęło dwóch ludzi z UB (Leon Mendyk i Stanisław Ożóg są według komunistycznych dokumentów funkcjonariuszami Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczenstwa Publicznego oraz należą do PPR). Po stronie żołnierzy Podziemia Niepodległościowego rannych było dwóch żołnierzy w tym Mieczysław Augustyn (ranny w klatkę piersiową). Obaj zostali ewakuowani z miejsca walki.

-2 września 1945 roku – przeniesiony na konspiracyjną kwaterę Mieczysław  „Rybkowski” umiera.

3 września 1945 roku został pochowany na cmentarzu w Białogonie.