Grzybowicz Mieczysław

Pseudonim: "Cezary".

Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Kolporter prasy konspiracyjnej
Jako junak wysłany do przymusowej pracy w Starachowicach lub Ostrowcu Świętokrzyskim.
Następnie w oddziale partyzanckim „Jędrusie”.
Podczas akcji „Burza” żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.