Czytnik wydarzeń

28 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Pododdział z oddziału partyzanckiego "Modrzew" (Podobwód Staszów, Obwód Sandomierz) zmobilizowany w ramach akcji "Burza" zorganizował zasadzkę w rejonie uroczyska Czerwony Las (rejon Wiśniówki) przy sosie Staszów – Sandomierz. W zasadzkę wpadł niemiecki samochód z żandarmerią, który przedarł się jednak przez ogień broni maszynowej partyzantów. Straty Niemieckie nie zostały rozpoznane. 

Wróć