Czytnik wydarzeń

30 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Zgrupowanie oddziałów z 2 ppLeg.AK rozpoczęło walki w okolicy Klimontowa. W Nawodzicach wzięto do niewoli dwuosobowy patrol ze wschodnich formacji kolaboracyjnych. Pododdział z 7 kompanii pod dowództwem kpr. „Gałązki” rozbroił także patrol niemiecki koło wsi Zielonka. Działania te skłoniły także do dezercji ok. 30 Tatarów z Ostlegionu. Pozostałe zasadzki nie miały powodzenia, gdyż Niemcy, patrolując teren samolotem „Storch”, odkryli ruchy oddziałów polskich i nie wysuwali się poza Klimontów, a przedpole rozpoznawali ostrożnie. Ostatecznie Niemcy wycofali się z Klimontowa. 

Wróć