Komenda Okręgu

     Jak już wspomnieliśmy siedziba Komendanta Okręgu nie jest jednoznaczna z siedzibą Komendy Okręgu. Na przestrzeni czasu możemy określić następujące siedziby Komendanta Okręgu:
1. Od chwili powołania Okręgu w październiku 1939 roku do października 1940 roku były to Kielce.
2. Od października 1940 roku do sierpnia 1942 roku siedzibą był Radom.
3. Od sierpnia 1942 roku do marca 1944 – Skarżysko-Kamienna.
4. Od marca 1944 do października 1944 – Kielce.
5. Od października 1944 do stycznia 1945 roku – Częstochowa.

     Nie zawsze jednak Oddziały i Referaty Komendy Okręgu miały siedziby w tej samej miejscowości. Ze względów bezpieczeństwa rozmieszczone były one na terenie całego okręgu, a bardzo często siedziba danej struktury mieściła się tam gdzie mieszkała osoba stojąca na jej czele.

 

Wróć