Kopeć Mieczysław

Pseudonim: „Dorczyn”
Stopień wojskowy: strzelec
Bojówka GL Tadeusza Grochala „Tadek Biały”.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony w listopadzie 1923r. Mieszkaniec Lasku Klimontowskiego.
Jesienią 1943r. wstąpił do bojówki GL „Tadka Białego”.
28 października 1943r. bojówka została rozbita przez oddział „Marcina” w Karczowicach.
16 listopada 1943r. Kopeć zgłasza się do oddziału Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” i zostaje wcielony do 2 kompanii.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy powraca do rodzinnego Lasu Klimontowskiego. Niektóre relacje podają, że niedługo później został zlikwidowany przez nieznanych sprawców (w domyśle przez bojówkę GL), ale nie jest to prawdą, choć może próbowano go zlikwidować.
W kwietniu 1944r. powraca do oddziału M. Tarchalskiego „Marcin”.
Awansowany do stopnia starszego strzelca.
11 maja 1944r. ginie w walce z Niemcami pod Gródkiem.