Kozłowski Tadeusz

Pseudonimy: „Jastrząb”, „Piotr”.

Stopień wojskowy: por.
Dowódca oddziału partyzanckiego NOW.
Zastępca Szefa Kierownictwa Dywersji Obwodu Włoszczowa (wrzesień 1943r. – 18 styczeń 1944r.)

Urodził się w 1901r w Częstochowie, gdzie mieszkał.
W okresie II RP jako porucznik prowadził zajęcia przysposobienia wojskowego w szkołach.
Podczas okupacji niemieckiej, pod pseudonimem „Jastrząb”, związał się w Częstochowie z Narodową Organizacją Wojskową. Gdy z początkiem lipca 1943r. Gestapo w Częstochowie przeprowadziło aresztowania wśród członków organizacji Kozłowski z grupą ocalałych opuszcza miasto i dotarła do Włoszczowy. Miejscowa Komenda NOW skontaktowała go z grupą sierżanta Leona Biskupskiego „Dyszel”. Na bazie obu grup utworzono w połowie lipca 1943r. oddział partyzancki, którego dowódcą został Kozłowski, który jednocześnie zmienił pseudonim na „Piotr”. W ciągu trzech miesięcy rozbudował on oddział i przeprowadził kilka akcji zbrojnych.
- We wrześniu 1943r., na mocy umowy scaleniowej wszedł w skład Komendy Obwodu Włoszczowa AK jako zastępca Szefa Kedywu por. Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”. Dotychczasowy oddział partyzancki „Piotra”, który liczył ok. 60 żołnierzy, wszedł zaś w skład oddziału partyzanckiego „Marcina” stanowiąc w nim 2 kompanię. Połączenie to miało miejsce 20 października 1943r.
- Pełnił funkcję do 18 stycznia 1944r. kiedy to został zamordowany przez nieznanych sprawców przebywając na leczeniu w majątku Podlesie koło Koniecpola.
Pochowany na cmentarzu w Drochlinie.