Szefowie oddziału

Stenzel Jan "Jan"

Na jego czele stali kolejno:


-kpt. rez. Jedliński Jan „Kruk” – do marzec 1940 roku,
-kpt. Jastrzębski Adam „Żegota” od marzec do październik 1940r. (aresztowany),
-por. Sągajłło Witold „Feliks”, „Pomian” – od październik 1940 do maj 1941r.,
-mjr Kotowski Wiktor „Wiktor” – od maj 1941 do lipiec 1942 roku (aresztowany),
-ppłk Stenzel Jan „Jan” – od marzec do czerwiec 1943 roku,
-kpt. Szajna Adam „Kruk” – od czerwiec 1943r. do wrzesień 1944 roku, po czym został mianowany dowódcą 74. pp.,
-ppłk Sokołowski Jan „Witold” – od (?) do stycznia 1945 roku.

 

Od początku istnienia w Oddziale funkcjonował Referat Organizacyjny. Istniały zapewne i inne, ale nie mamy materiałów wskazujących o zakresie ich działania.

 

 

Reorganizacja w 1944 roku

Sokołowski Jan "Witold"

W 1944 roku (wiosną) samodzielne dotąd: Referat Mobilizacyjny (MOB), Wojskowa Służba Kobiet (WSK) oraz Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP) wchodzą, jako Wydziały w skład Oddziału I Komendy Okręgu.

 

W lipcu 1944r. w związku z podziałem Komendy Okręgu przed planowaną akcją Burza Szef Oddziału I staje na czele IV Rzutu Komendy Okręgu i przenosi siedzibę rzutu do Martynika koło Włoszczowy.

 

Do ostatnich zmian organizacyjnych doszło jesienią 1944r. Odtąd (stan na 1.XI.1944r) Oddział I funkcjonował w następującym w następującym składzie:

 

Szef Oddziału – ppłk. Sokołowski Jan „Witold,
Szef sztabu Oddziału – mjr Blicharski Franciszek „Krzem”,
Szef wydziału uzupełnień – NN „Krak”,
Zastępca szefa wydziału – Zwolski Henryk „Mamut”,
Szef Referatu Organizacyjnego – por. NN „Gruda”,
Szef Referatu WSK – Decowa Jadwiga „Iga”
Zastępca szefa WSK - Imborowa Halina „Jur”
Dziekan Okręgu – ks. Maruszewski Julian „Rogala”.

 

 

 

Komorowska Barbara "Kama"

Na przestrzeni wszystkich lat w działalność oddziału zaangażowanych było wiele osób, a jego funkcjonowanie możliwe było dzięki wielu łączniczkom. Niestety dziś wiemy jedynie, że jedną z nich była Barbara Komorowska „Kama”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła

Opracowując powyższy tekst korzystaliśmy z następujących źródeł:


Borzobohaty W.: „Jodła”.

Wróć