Miasto Kielce podzielono już w 1940 r. na Dzielnice, które były odpowidnikami Placówek. NIestety nie znamy ich granic. Północna część miasta funkcjonowała w strukturach ZWZ-AK jako Placówka Kielce Północ.

Z dostępnych materiałów udało się jedynie ustalić jak na przestrzeni lat wyglądała obsada stanowiska Komendanta Placówki. Niestety historia wskazuje, że na placówce odczuwalny był brak osób funkcyjnych.

Komendanci kolejno:

- pchor./ppor. Henryk Dachowski „Hadek" - od styczeń 1940r. do grudzień 1942 r.,

- ppor. Stanisław Jeżewski „Jeż" - od styczeń 1943r. do 16 czerwca 1944 r. 

Po aresztowaniu „Jeża” Placówkę Północ połączono z Placówką Śródmieście pod dowództwem komendanta tej ostatniej. Niestety nie wiemy więcej o odsadzie kierownictwa placówki, ani o i jej żołnierzach i działaniach. 

 

Wróć