mmm

Teren placówki

     Istniejąca w okresie międzywojennym Gmina Kurzelów składała się z 9 wiosek: Danków Duży, Danków Mały, Gościenin, Jeżowice, Komparzów, Kurzelów, Międzylesie, Motyczno i Silpia Duża. Gmina wchodziła w okresie międzywojennym w skład Powiatu Włoszczowa. Został on przez Niemców zlikwidowany, a wszystkie gminy przyłączono do starostwa jędrzejowskiego.
     Ostatnim jej wójtem, wybranym w wyborach w 1939 r. był pochodzący z Komparzowa Franciszek Basiak. Objął stanowisko 14 kwietnia 1939r. i pełnił je przez cały czas II wojny światowej.
     W 1919 roku w Kurzelowie utworzono posterunek Policji Państwowej, którego ostatnim w II RP komendantem był Staszek Stanisław (zamordowany przez NKWD w 1940r.). Podczas okupacji Niemcy utrzymali posterunek ( tzw. policja granatowa). Wiemy , że jednym z policjantów był Kluska Stanisław który pod pseudonimem „Czyżyk” był żołnierzem AK.

W konspiracji

Na terenie gminy zapewne na przełomie 1939/40 r. utworzono placówkę ZWZ-AK która organizacyjnie wchodziła w skład Obwodu Włoszczowa. Na przestrzeni lat placówka miała kryptonim „Źródło” i kolejne numery: 3, 13 i 17.

     Jej twórcą i pierwszym komendantem był Mieczysław Szczucki „Hubert” leśniczy w Kurzelowie. W leśniczówce funkcjonowała także, od 1941r., kancelaria Obwodu. W marcu 1942r. Komendant Obwodu powołał Mieczysława Szczuckiego na stanowisko Kierownika Referatu IV Kwatermistrzostwo. Aby nie koncentrować zbyt wielu konspiracyjnych sieci w jednym miejscu, kancelarię obwodu przeniesiono wtedy do Włoszczowy, ale w dalszym ciągu „Hubert” był Komendantem Placówki.
     Sytuacja zmieniła się prawdopodobnie wiosną 1943 r. W toku prowadzonych rozmów do struktur AK przyłączyło się część osób funkcjonujących dotychczas w strukturach Narodowej Organizacji Wojskowej. Musiała to być duża grupa bowiem funkcję Komendanta Placówki przekazano jednemu z nich. Komendantem został Józef Celebański „Jan” . Niestety już 9 sierpnia został przez Niemców aresztowany. Aresztowania były wynikiem zdrady członka NOW Tadeusza Jażdżyńskiego „Cenek”, przez co aresztowanych zostało kilka osób w Kurzelowie i Dankowie.
     Z ustaleniem kolejnych komendantów i czasu pełnienia ich funkcji nie ma już takiego problemu. Na przestrzeni okupacji niemieckiej obsada przedstawiała się następująco:

Komendanci kolejno:

-Szczucki Mieczysław „Hubert” – od 1939/40 do wiosna 1943r.,
-Celebański Józef „Jan” – od wiosna 1943r. do 9 sierpień 1943r.,
-Gradoński Feliks „Spokojny”, „Wojciech” – od sierpień 1943r. do 27 listopada 1943r.,
-Staszczyk Walenty „Ryś” – od grudzień 1943r. do wrzesień 1944r.,
-Murzynowski Tadeusz „Bułka” – od wrzesień 1944r. do styczeń 1945r.

Stan osobowy

     Stan osobowy placówki na dzień 30 maja wynosił 119 ludzi w tym 2 oficerów. W pierwszych latach żołnierze konspiracji uformowani byli w konspiracyjne trójki, później połączono je w drużyny, a dopiero ostatnim etapem było powstanie plutonu (prawdopodobnie 1943r.). Jego dowódcą przez cały czas okupacji był starszy sierżant Walenty Staszczyk „Ryś”, który przez pewien czas był także Komendantem Placówki.
Nie jesteśmy pewni obsady funkcji w plutonie na przestrzeni lat, ale przynajmniej częściowo przedstawiała się ona następująco:
Dowódca plutonu: Walenty Staszczyk „Ryś”
Zastępca dowódcy: Jędrzejczyk Piotr „Czerwony”
Dowódcy drużyn niestety nie wiemy w jakim czasie pełnili funkcje i są prawdopodobnie wśród nich zastępcy.
Drużyna Jeżowice:
-Rak Stefan „Czarny”,
-Szydłowski Antoni.
-Dusza Edward,

Drużyna Gościęcin:
-Kluska Stanisław „Czyżyk” prawdopodobnie pierwszy dowódca drużyny. Zapewne ze względu na pracę na posterunku policji obawiał się dekonspiracji i przekazał funkcję komuś innemu.
-Szymanek Feliks „Szarak”
-Kluska Tadeusz „Kręty”
Drużyna Kurzelów:
-Kochanowski Franciszek „Lis”

Podane niżej osoby prawdopodobnie pełniły funkcje dowódcze, ale nie wiemy w których drużynach:
Oblas Stanisław „Sam”,
Bartyzel Stanisław „Mirek”,
Jędrzejczyk Piotr „Śruba”,

Szkolenie

Według wszelkiego prawdopodobieństwa szkoleniem młodych żołnierzy zajmował się Piotr Piech „Świerk”. Ten mieszkaniec Kurzelowa służbę wojskową w 84pp zakończył w stopniu kaprala.

Uzbrojenie

     Według stanu na dzień 1 lipca 1944r. placówka posiadała: 3 rkm, 12 magazynków do nich i 2 tys. sztuk amunicji, 35 karabinów i 3 tys. sztuk amunicji, 8 granatów, 40 butelek zapalających, 6 bagnetów, 5 hełmów, 3 lornetki i 12 ładownic.
Było to przechowywane w 7 punktach:
-Szymanek Stanisław „Wydra” Gościęcin,
-Szymanek Feliks „Szarak” Gościęcin, 
-Nowak Florian „Stały” Silpia Duża, 
-Staszczyk Walenty „Ryś”,
-Chatys Andrzej „Sęp” - Kurzelów,
-Lipniak Józef „Ryba”,
Kuś Stanisław „Gilza”.
     Kurzelów wyróżniał się pomiędzy innymi placówkami obwodu uruchomieniem produkcji butelek zapalających. Zajmował się tym mieszkający w Dankowie Dużym Jan Dankowski „Murzyn”. Butelki produkowane na placówce znalazły się na wyposażeniu innych struktur obwodu.

W strukturze Podobwodu I

     Od maja 1942 roku tern Obwodu Włoszczowa został podzielony na Podobwody (niekiedy określano je Rejonami) jako pośrednie szczeble dowodzenia. Do czerwca 1944r. było ich pięć. Placówka Kurzelów wchodziła w skład Podobwodu I obejmującego także Placówki: Włoszczowa miasto i Włoszczowa gmina:
-od czerwca 1943 r. Komendantem Podobwodu był por. Elertowicz Wacław „Kruk”. Funkcję pełnił do 31 października 1943 r. kiedy to podczas tzw. „krwawej niedzieli” został przez Niemców zastrzelony (prawdopodobnie podczas próby ucieczki”.
-od grudzień 1943 r. stanowisko Komendanta Podobwodu objął ppor. Zygmunt Szpak „Bury” (zdemobilizowany na okres zimy z oddziału partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcin”). Funkcję komendanta pełnił do lipca 1944 r. kiedy to powrócił do oddziału partyzanckiego.

Reorganizacja podobwodów

     W czerwcu 1944r. Komenda Obwodu Włoszczowa zreorganizowała pracę podobwodów zmniejszając jednocześnie ich ilość do 3. Placówka Włoszczowa miasto wchodziła od tego momentu w skład Podobwodu III, który otrzymał teraz kryptonim „Orzeł”. Komendantem Podobwodu został mianowany Józef Piotrowicz Józef „Wybój”, który mieszka w tym czasie w dworze Konrada Niemojewskiego w Olesznie.
     Odtąd w skład Podobwodu wchodziły następujące placówki: Dobromierz, Kluczewsko, Oleszno, Krasocin, Włoszczowa miasto, Włoszczowa gmina, Kurzelów i Secemin.

Tajne nauczanie

     Tajne nauczenie rozpoczęło się w Placówce Kurzelów zapewne na początku 1940 roku kiedy powstała Tajna Organizacja Nauczycielska. Zapewne w pierwszym okresie jego organizatorem był Józef Bartos, kierownik szkoły w Kurzelowie. Został aresztowany 11 czerwca1940 r. podczas konferencji kierowników szkół, wywieziony do obozu koncentracyjnego Gussen gdzie został zamordowany.
     Nie zatrzymało to procesu organizacji dalszych tajnych kompletów choć kadra nauczycielska w dalszym ciągu ponosiła straty. 3 czerwca 1942 roku w Dankowie Dużym aresztowana została nauczycielka Emilia Milejska, którą wywieziono do obozu w Ravensbrück.
     Prawdopodobnie w 1942 r. powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury. Gminę Kurzelów reprezentował w niej Stanisław Schabowski, później jego żona Jadwiga Schabowska.
     Ostatnią ofiarą wśród nauczycieli była zamordowany 27 listopada 1943r., podczas pacyfikacji Kurzelowa, Józef Drzewiecki, nauczyciel szkoły w Kurzelowie.

Pacyfikacja Kurzelowa

27 listopada 1943 r., w sobotę, wczesnym rankiem żandarmeria z Włoszczowy i Kluczewska otoczyła Kurzelów. Rozpoczęła się pacyfikacja miejscowości.

     Przed budynkiem nadleśnictwa zgromadzono około 60 mężczyzn przyprowadzonych z domów. Już w tym czasie, podczas zatrzymywania, zastrzelono dwie osoby, które być może próbowały uciec. Byli to: Tadeusz Szczucki i Franciszek Czaiński (zginął wyprowadzany ze swojego sklepu). Zgromadzonych mężczyzn ustawiono przed budynkiem nadleśnictwa i pojedynczo wprowadzano na przesłuchanie.
     Podczas przesłuchania dochodziło do swoistej selekcji. Część mężczyzn zwolniono, czterech aresztowano i pilnowano do wywiezienia, 18 osób zostało zamkniętych w budce zwanej „jatką”, gdzie Żydzi przed wojną sprzedawali mięso (stała ona na miejscu gdzie dziś znajduje się obelisk Jana Brożka).
     Po zakończeniu przesłuchań 18 mężczyzn przeprowadzono do piaskowni koło cmentarza gdzie ich zamordowano. Odjeżdżając Niemcy zabrali ze sobą czterech aresztowanych: Feliks Gradoński „Spokojny”, Stanisław Gieroń, Adam Stępniewicz i Antoni Celebański.
Lista zamordowanych w dniu 27 listopada 1943r.
-Batorski Stefan (lat 38),
-Batorski Józef syn Jana (lat 25) „Zew”,
-Batorski Józef syn Łukasza (lat 29)„Piła”,
-Bocheński Tomasz (lat 34),
-Celebański Stanisław (lat 43),
-Czaiński Franciszek (lat 41)„Janicki”,
-Drzewiecki Józef (lat 36),
-Jaskulski Adam (lat 29) „Jastrząb”,
-Jaskulski Stanisław (lat 27),
-Klapiński Antoni (lat 35),
-Kmita Paweł (lat 26),
-Kochanowski Antoni (lat 57), żołnierz AK,
-Kochanowski Franciszek (lat 27) „Lis”,
-Kręblewski Władysław (lat 27), „Staw”,
-Musielski Franciszek (lat 18),
-Nożownik Ignacy (lat 40) „Sosna”,
-Oksiński Julian (lat 51,) „Sowa”,
-Szczucki Tadeusz (lat 17) „Lot”,
-Urusiński Michał (lat 50) żołnierz AK,
-Wrześniak Kazimierz (lat 31) „Żuk”,
     Spośród 20 zamordowanych tego dnia 19 osób zostało pochowanych w dwóch mogiłach obok siebie w miejscu egzekucji. Jest to tzw. mały cmentarz. Franciszek Czaiński został natomiast przez rodzinę pochowany na cmentarzu grzebalnym.
     Pozostaje jeszcze problem: według jakiego klucza Niemcy wybrali osoby do aresztowania. Wszystko wskazuje, że uczynili to na podstawie list przygotowanych przez TK z Włoszczowy, który był w tym czasie pracownikiem Urzędu Gminy Kurzelów. Z nieznanych nam powodów został on prawdopodobnie niemieckim agentem. Wyrokiem Polskiego Państwa Podziemnego został on zlikwidowany w nocy z 18 n1 19 marca 1944r. kiedy oddziały AK opanowały Włoszczowę.

Akcje

Opisujemy tu akcje zbrojne i ciekawe wydarzenia które odbyły się na terenie placówki oraz zdarzenia w których żołnierze z placówki brali udział:

Wrzesień 1942? - kurzelowskie dzwony

     W Kurzelowie znajduje się pochodząca z przełomu XVII i XVIII wielu dzwonnica. Wiszą w niej cztery dzwony, z których najstarszy, gotycki odlany został w roku 1412r. Drugi co do wielkości został zawieszony w XVI w., a dwa kolejne datowane są na rok 1612.
     4 sierpnia 1941 r. rząd Generalnej Guberni (Hauptabteilung Innere Verwaltung) wydał zarządzenie o rekwizycji dzwonów kościelnych, motywując je koniecznością wytężenia wszystkich sił w walce z bolszewizmem. Ostatecznie termin został przesunięty do 10 września 1941r. ale wiele parafii nie wywiązało się z niego w terminie argumentując ten fakt trudnościami ze zdemontowaniem ciężkich dzwonów. Ostatecznie starosta powiatowy w Jędrzejowie był zobowiązany do przysłania wyspecjalizowanej ekipy która miała zdjąć dzwony i odstawić do fabryki gipsu w Jędrzejowie (punkt zborny dla powiatu jędrzejowskiego).
     W Kurzelowie dzwony zostały zdjęte prawdopodobnie w 1942r. (nie mamy pewności), ale miejscowi konspiratorzy nie pozwolili na ich przetopienie. Akcję przeprowadził Mieczysław Szczucki „Hubert” przy współpracy Walentego Staszczyka „Ryś” dowódca plutonu na Placówce pracownik nadleśnictwa Kurzelów . W akcji brali także udział inni pracownicy nadleśnictwa Urusiński Michał, Mazurek Ignacy, Kochanowski Antoni oraz Kozioł Józef z Dankowa Dużego.
     Zmobilizowani naprędce żołnierze zatrzymali w okolicach Dankowa Dużego wozy wiozące dzwony do Jędrzejowa. Nadzorującego transport urzędnika przekupiono (i zapewne nastraszono) a na wozy załadowano jeden, całkowicie inny (część relacji podaje, że były to cztery inne dzwony). Zabytki ukryto w lesie za Dankowem i do kurzelowskiej dzwonnicy wróciły one dopiero po zakończeniu wojny.

Kwiecień –maj 1943r. - opanowanie gminy

     Opanowanie poczty i Urzędu Gminy przez patrole dywersyjny z sąsiedniego terenu i zniszczenie dokumentacji ewidencyjnej i kontyngentowej. Akcję przeprowadził patrol z Placówki Kluczewsko którym dowodził Mieczysław Tarchalski „Marcin”. Podczas akcji chłostą ukarano także urzędnika powiatowego odpowiedzialnego za kolczykowanie i pobór kontyngentów, który swoje obowiązki wykonywał zbyt gorliwie. 

4 lipca 1943r. - powstaniu oddziału partyzanckiego

     W przysiółku Dąbrowy pod Kurzelowem odbyła się pierwsza zbiórka oddziału partyzanckiego AK Obwodu Włoszczowa Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego  (patrz: Lipiec 1943r.).

29 grudzień 1943r. – rozstrzelanie agentów

     Udający się na leczenie do Podlesia por. Tadeusz Kozłowski „Piotr” (zastępca szefa Kedyw Obwodu Włoszczowa) zatrzymał się na nocleg w młynie Hipolita Będkowskiego w Nadolniku. Nocą ubezpieczenie ujęło czterech uzbrojonych osobników w ubraniach cywilnych. Znaleziono przy nich 7 pistoletów, 15 granatów oraz legitymację wydaną przez Gestapo i listę osób współpracujących z partyzantami. Wśród ujętych był Tadeusz Jażdżyński „Cenek”, żołnierz NSZ, który już latem, poszedł na współpracę z Gestapo (9 sierpnia doprowadził do likwidacji Komendy Powiatowej NOW we Włoszczowie). Podczas przesłuchania zatrzymani przyznali się do współpracy z Gestapo i wyjaśnili, że przyszli do młyna w celu wymordowania rodziny Będkowskich za pomoc udzielaną partyzantom. Po zakończeniu śledztwa wszyscy czterej wyrokiem powołanego na miejscu Sądu Polowego zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano, a zwłoki agentów zakopano w lesie za młynem. 

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego (patrz: Zima 1943/44r.).

18/19 marzec 1944r. - opanowanie Włoszczowy

     Podczas przygotowań do opanowania Włoszczowy żołnierze AK zgrupowali się w nocy z 17 na 18 marca 1944r. w dawnym młynie Będkowskich w Nadolniku (Placówka Kurzelów). Poza żołnierzami z oddziału partyzanckiego M.Tarchalskiego "Marcin" dotarła tam (18 marca o zmroku) licząca ok. 20 żołnierzy grupa pod dowództwem Walentego Staszczyka „Ryś” z Placówki Kurzelów. Dodatkowo we wsi Jeżowice pobrano 10 wozów, które najpierw miały podwieźć żołnierzy na pozycję wyjściową na następnie służyć do transportu zabranych we Włoszczowie materiałów. Po odpoczynku żołnierze ruszyli na akcję.

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego (patrz: 18/19 marzec 1944r. - opanowanie Włoszczowy).

Maj 1944r. - budowa bunkrów na Pękowcu.

Około 8 maja 1944r. grupa żołnierzy wydzielonych z oddziału partyzanckiego AK M.Tarchalskiego "Marcin" udała się do lasu pomiędzy Kurzelowem, a wsią Pekowiec i rozpoczęła tam budowę leśnych bunkrów. Z całą pewnością pomagali w tym miejscowi żołnierze konspiracji. 

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego (patrz: Maj 1944r. - budowa bunkrów na Pękowcu).

W bunkrach przebywać będą żołnierze AK do stycznia 1945r. Gościem będzie tam także Komendant Główny AK. Więcej informacji o tym wydarzeniu w historii Obwodu Włoszczowa (patrz: Generał Okulicki we włoszczowskich lasach).

28 maj 1944r. – likwidacja partyzanckiego patrolu

Patrol z oddziału AK M.Tarchalskiego "Marcin" pod dowództwem ppor. Seweryna Aleksandra „Bartosz” (zastępca dowódcy III plutonu) wpada pod Kurzelowem w niemiecką zasadzkę. Poza dowódcą patrolu zginęli: kpr. Czesław Pałka „Ścigacz”, st. strz. Eugeniusz Miłkowski „Gienek” i strz. Włodzimierz Balcer „Niebór”.

Miejsce upamiętnia pomnik na którym niestety jest błędny zapis: "Bartosz" dowodził oddziałem BCh, który jesienią 1943r. podporządkował się AK i odtąd tworzył III kompanię tego oddziału (do grudniowej demobilizacji). Wiosną 1944r. "Bartosz" powrócił do oddziału, występuje w tym czasie pod pseudonimem "Andrzej" i zostaje zastępcą dowódcy III plutonu. 27pp został powołany dopiero w późniejszym czasie. 

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego (patrz: Maj 1944r. - budowa bunkrów na Pękowcu ).

30 czerwca 1944r. - Maluszyn

     W Maluszynie (Obwód Radomsko) oddział AK z tamtego terenu pod dowództwem ppor. Aleksego Rdesińskiego „Szary” rozbroił oddział węgierski. Zdobyto: 60 karabinów, 5 pistoletów, kuchnię polową, 6 wozów, 12 koni oraz umundurowanie. W akcji wziął udział pododdział wystawiony przez Placówkę Kurzelów dowodzony przez Walentego Staszczyka „Ryś”.

5 lipiec 1944r. – zasadzka pod Kluczewskiem

     III pluton oddziału „Marcina” pod dowództwem ppor. Wincentego Ciszka „Kmicic” przeprowadził zasadzkę na szosie pod Kluczewskiem w którą wpadł niemiecki samochód. W akcji wziął udział pododdział wystawiony przez Placówkę Kurzelów dowodzony przez Walentego Staszczyka „Ryś”.

Opis zdarzenie w historii oddziału M.Tarchalskiego (patrz: Lipiec 1944r.).

Żołnierze placówki

Nie jest znana dokładna lista żołnierzy Placówki. Być może błędnie podajemy pisownię niektórych nazwisk, o większości nie mamy informacji biograficznych dlatego prosimy o pomoc.

Wszelkie informacje proszę kierować na adres: prezes@jodla.org

 


Batorski Edward „Jurand”,
Batorski Józef „Piła” ,
Batorski Józef „Zew” syn Jan i Józefa,
Batorski Marian „Śmigły” syn Tomasz i Maria,
Batorski Tadeusz „Borowik”,
Bartyzel Stanisław „Mirek”,
Bartyzel Stanisław syn Wincenty,
Bąk Tadeusz „Sęk”,
Barczyński Adam syn Ignacy,
Bator Józef „Medyk”,
Brzostowski Antoni „Borowik”,
Bugaja Cecylia córka Józefa,
Bugajny Józef „Bor” syn Ignacy i Franciszka,
Bugajny Józef „Duch”,
Bugajny Teofil „Klon”,
Chatys Andrzej „Sęp” syn Ignacy i Stefania,
Celebańska Edwarda córka Stanisława,
Celebańska Felicja córka Stanisław,
Celebańska Janina córka Michał,
Celebańska Zofia „Wrzos”,
Celebański Antoni „Zrąb” s. Piotr i Feliksa,
Celebański Antoni „Świerk”,
Celebański Bolesław „Ariusz”,
Celebański Edmund „Lis” syn Piotr,
Celebański Jan „Stary” syn Michał,
Celebański Jan „Sarna”,
Celebański Józef „Jan”,
Celebański Stanisław „Słowik” syn Piotr i Feliksa,
Cegieła Mieczysław syn Stanisław,
Cisowski Józef syn Józef,
Cisowski Mieczysław „Pszczółka”,
Cisowski Mieczysław „Olszyna”,
Cisowski Tadeusz „Ryś”,
Cisowski Tadeusz „Zmyślony”,
Cisowski Władysław „Zapora”,
Czaiński Franciszek „Janicki” syn Józef,
Czerwiński Antoni „Śmiały”,
Dankowski Jan „Murzyn”,
Domin Marian „Kasza”,
Domagalski Michał syn Antoni i Waleriana,
Dorożyński Jan „Roman”,
Dusza Bolesław „Ziarno”,
Dusza Edward,
Dusza Leon „Grom”,
Dusza Leon syn Maciej i Maria,
Dynek Stanisław „Kozak” s. Stanisław i Helena,
Dymek Stanisław syn Andrzej,
Dymek Stanisław „Kamień” syn Franciszek,
Flaczyński Stefan syn Jan,
Gęsior Wacław syn Karol,
Gieroń Antoni syn Stanisław i Józefa,
Gieroń Apolonia córka Józef i Marta,
Gieroń Stanisław „Orzeł” syn Stanisław i Józefa,
Gradoński Feliks „Spokojny”, „Wojciech”,
Gumiński Franciszek syn Władysław i Wiktoria,
Jamróz Julian „Mały”,
Jaskulski Adam „Jastrząb”, „Jur” syn Józef i Franciszka,
Jędrzejczyk Piotr „Czerwony” syn Wojciech i Katarzyna,
Jędrzejczyk Piotr „Śruba”,
Kania Wincent „Czarny”,
Kącki Adam syn Ignacy,
Klapa Stanisław „Zielonka”,
Kluska Józef „Wiatr” syn Wincenty i Katarzyna,
Kluska Józef „Kula”,
Kluska Stanisław „Czyżyk”,
Kluska Tadeusz syn Władysław i Florentyna,
Kluska Tadeusz „Kręty”,
Kluska Tadeusz „Hart”,
Kochanowski Antoni,
Kochanowski Franciszek „Lis”,
Kochanowski Stanisław „Struś” syn Antoni i Julia,
Kościański Bolesław „Krótki”,
Kotulska Helena córka Józef i Maria,
Koza Antoni „Gołąb”,
Koza Antoni syn Walenty i Katarzyna,
Koza Jan „Jastrząb” syn Wincenty,
Koza Wincenty „Sokół”,
Kozioł Bronisław „Prosty”,
Kozioł Marian „Miły”,
Kręblewski Władysław „Staw” syn Władysław i Franciszka,
Kręblewska Alicja córka Władysław,
Królikowska Maria córka Stefan i Weronika,
Krzelowski Franciszek „Baran”,
Krzelowski Franciszek syn Jan,
Kus Stanisław „Gilza”,
Kusa Antoni „Szczepan”,
Kusa Jan „Sak”,
Legenza Antoni „Wiosło”,
Legenza Antoni syn Tomasz,
Lichota Ludwik syn Jan,
Lichota Michał „Lech”,
Lichota Mirosława córka Stanisław,
Lichota Stanisław,
Lichota Władysław syn Józef,
Lipniak Józef „Ryba”,
Magdzierz Eufrozyna „Sprytna”,
Marszałek Stanisław „Ładny”,
Matysiak Kazimierz,
Mazurek Stanisław „Snop”,
Mazurek Stefan „Ważny”,
Misiec Feliks „Kruk”,
Misiec Henryk „Kran”,
Muc Aleksander,
Murzynowski Tadeusz „Bułka”,
Musiał Jan „Żuk”,
Nowak Florian „Stały”,
Nowak Franciszek syn Karol i Stanisława,
Nowak Stefan „Jałowiec” syn Wojciech,
Nowak Władysław syn Jan,
Nożownik Ignacy „Sosna” syn Michał i Karolina,
Oblas Stanisław „Sam”,
Oksiński Julian „Sowa”,
Ożarowski Adam „Wir”,
Pakosz Stefan „Sak”,
Piech Piotr „Świerk” syn Andrzej i Michalina,
Piecheta Mieczysław,
Pikulski Władysław syn Franciszek,
Pikulski Franciszek syn Wojciech,
Pikulski Franciszek „Sęp”,
Pryt Jan „Kozieł” syn Wojciech i Maria,
Pytel Jan syn Wojciech,
Radoliński Edward „Krzyk”,
Rak Czesław „Wicher”,
Rak Marian syn Wawrzyniec,
Rak Stefan „Czarny”,
Rak Zdzisław,
Rogólski Stanisław syn Jan,
Rusek Stanisław syn Izydor,
Rydel Wacław „Duch” syn Karol,
Sobczyk Józef syn Teofil,
Skoczek Jan syn Franciszek i Anna,
Sojczek Jan „Panewka”,
Staszczyk Walenty „Ryś” syn Franciszek i Julia,
Stępniewicz Adam „Tratwa” syn Franciszek i Wiktoria,
Stępniewicz Franciszek syn Antoni,
Stępniewicz Helena córka Antoni,
Szałowski Stefan „Strzecha”,
Szczepanik Stanisław „Wicher” syn Dominik i Franciszka,
Szczepański Władysław syn Henryk,
Szczucka Maria „Poważna”,
Szczucki Tadeusz „Lot”,
Szczucka Maria „Róża” córka Marcin i Helena,
Szczucka Wanda „Teresa” córka Jan i Maria,
Szczucki Władysław „Kasztan” syn Jan i Maria,
Szczukocki Władysław syn Jan,
Szczukocki Tadeusz syn Jan,
Szumlewicz Władysław,
Szydłowski Antoni,
Szymanek Feliks „Szarak”,
Szymanek Stanisław syn Adam,
Szymanek Stanisław „Wydra”,
Szymanek Stanisław „Kot”,
Szymanek Stanisław „Snop”,
Szymczyk Władysław „Dumny”,
Sychota Stanisław „Brzoza” syn Józef i Eleonora,
Urusiński Michał,
Wnuczek Jan „Burek”,
Wrześniak Ireneusz „Jawor” ,
Wrześniak Kazimierz „Żuk”,
Wrześniak Mieczysław „Mucha”
Woźniakowski Jan syn Józef,
Wypych Franciszek „Kruk”,
Ziułkowski Stanisław „Piorun” syn Franciszek,
Zmarzłowski Michał syn Andrzej,

Źródła

Przygotowując ten materiał korzystaliśmy z następujących materiałów:

Publikacje:

Borzobohaty Wojciech: Jodła,

Janeczek S.: Kurzelów dawny i obecny,

Kapczyński W., Lis J., Niedbał J.: Kryptonimy „Hetman” i „Chrobry” Armii Krajowej,

Karkocha Małgorzata: Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej,

Pakosza Henryk wspomnienia,

Tarchalski M.: Wspomnienia,

Wojciechowski Daniel: Parafia w Kurzelowie

 

Strony internetowe

http://www.kurzelow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=685

http://zeszytykombatanckie.pl/lesnicy-okregu-radomsko-kieleckiego-w-walce-z-niemieckim-najezdzca-w-latach-1939-1945/

http://dawnekieleckie.pl/kurzelow-dzwonnica-przy-kosciele-parafialnym-p-w-wniebowziecia-nmp-gmina-wloszczowa-powiat-wloszczowski/

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)-s65-90/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)-s65-90.pdf

Wróć