Plebanek Stanisław

Pseudonim: „Lech”
Stopień wojskowy: st. sierż.
Placówka Lelów, Obwód Włoszczowa.
Kwatermistrz II batalionu 74 pp.

Podczas okupacji niemieckiej administrator majątku Kozłowskich w Turzynie, Gmina Lelów.
Od 1941r. w ZWZ. Należy do Placówki Lelów w Obwodzie Włoszczowa. Współpracuje z Uprawą przy zaopatrywaniu oddziałów partyzanckich w żywność.
Od 19 sierpnia 1944r. kwatermistrz II batalionu 74 pp. Zdemobilizowany na koniec października 1944r.