Skowron Zdzisław

Pseudonim: „Robert”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.
9 kompania 2 ppLeg.AKŁącznik Komendanta Podobwodu Staszów.
Kolporter prasy konspiracyjnej.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii 2 ppLeg.AK