Powiat Włoszczowa

     Powiat Włoszczowski nie istniał w hitlerowskiej administracji podczas II wojny światowej. Funkcjonował jednak w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, największej podziemnej armii w dziejach całego świata. Obwód Włoszczowa SZP-ZWZ-AK obejmował swoim obszarem teren przedwojennego powiatu. Dziś w granicach powiatu nie znajdują się wszystkie gminy z ówczesnego podziału, ale ze względu na spójność przekazu w tekście opieramy się na "okupacyjnym" podziale administracyjnym.

     Prezentowany materiał dotyczy jedynie kwestii historii powstania ruchu oporu jego rozwoju oraz Komendy Obwodu jako organu zarządzającego działalnością konspiracyjną. Działalność konspiracyjna na poziomie poszczególnych gmin oraz historia oddziałów partyzanckich opisane są w innych częściach. Nie unikamy tematów kontrowersyjnych, które miały i zapewne mają do dziś wpływ na postrzeganie ówczesnych wydarzeń.

     Już na samym początku zaznaczamy, że dostępny materiał źródłowy zawiera wiele luk błędów i nieścisłości. Dokładając wszelkich starań usystematyzowaliśmy wiadomości dotyczące Armii Krajowej w Powiecie Włoszczowa. Nie oceniamy działań poszczególnych żołnierzy, to nie nasza rola, staramy się jednak wszelkie problemy wyjaśnić obiektywnie, odrzucając jakiekolwiek animozje. Pamięć żołnierzy i samej Armii Krajowej jest dla nas dobrem najważniejszym. Nie stronimy od komentarzy, ale z jeszcze większą wdzięcznością będziemy oczekiwali na pomoc w uzupełnieniu luk foktograficznych.

     Opracowanie oraz publikacja materiału było możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" otrzymało w roku 2014r. od Powiatu Włoszczowa w ramach realizacji zadania: „Wojsko Polskie 1939-45: na partyzanckim szlaku”– widowisko historyczne poświęcone 70 rocznicy bitwy pod Olesznem i bitwy pod Chotowem oraz utworzenie podstrony internetowej o Obwodzie Włoszczowa AK. 

     Wierzymy, że dzięki wsparciu Powiatu Włoszczowa, historia największej podziemnej armii w dziejach całego świata stanie się bardziej dostępna.