28.04. ANIELIN - rocznica śmierci Henryka Dobrzańskiego "Hubal"

30 kwietnia 1940 r. w Anielinie poległ w walce z Niemcami major Henryk Dobrzański "Hubal".

Od dwóch lat w piątek poprzedzający rocznicę śmierci w miejscu śmierci spotykają się Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentanci zainteresowanych szkół oraz stowarzyszeń.

Celem spotkania jest przypomnienie młodzieży postaci bohatera.

Harmonogram spotkania: 28 kwietnia (piątek) wkrótce.

15.06. KIELCE: rocznica zamachu na Franza Wittka

15 czerwca 1944 r. żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili kolejny zamach na Franza Wittka, szefa siatki niemieckich agentów. Tym razem akcja została zakończona sukcesem, choć nie obyło się bez strat po stronie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości w roku 2023 odbędą się 15 czerwca - czwartek.

28.07. KIELCE: rocznica rozbicia więzienia UB

W nocy z 3/4 sierpnia 1945 roku oddziały podziemia Niepodległościowego pod dowództwem Antoniego Hedy "Szary" opanowały więzienie uwalniając około 350 więźniów.

Jak co roku Stowarzysznie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" oraz Wzgórze Zamkowe zapraszają na rekonstrukcję wydzarzeń z 1945 roku. 

29.07. BIAŁY ŁUG: święto 27. Pułku Ułanów im.Króla Stefana Batorego

27 lipca to szczególny dzień w historii 27. Pułku Ułanów. To jego święto pułkowe. Nie można go obchodzić w kosarach pułku które znajdują się na dalekiej nowogródczyźnie dlatego odbędą się w miejscu jednej z ostatnich walk oddziału. Uroczystości odbęda się w sobotę 29 lipca. 

     27 lipca to szczególny dzień w zapomnianej historii oddziałów kawalerii. To dzień Święta 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Pułk w II RP kwaterował na wschodnich kresach, w Nieświeżu. Później walczył podczas kampanii obronnej 1939 r. Odtworzył swoje siły w ramach Armii Krajowej. Jego matecznikiem był Okręg Nowogródek, a po 1945 żołnierze i dowódcy byli ścigani przez sowieckiego okupanta. 

     Uroczystości odbędą się w Białym Ługu koło Słupi Koneckiej gdzie pułk stoczył jedną ze swoich ostatnich walk w 1944 roku. Program przewiduje m.in. Mszę Świętą  przy pomniku wraz z częścią oficjalną (składanie kwiatów i salwa honorowa), rekonstrukcję walki oraz pokazy wyszkolenia i wreszcie spotkanie przy ognisku.

Organizatorami święta są:

-Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” wystawiające proporzec Dowódcy 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego,
-Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów w barwach 3 szwadronu 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego,
-Stowarzyszenie Kawaleryjskie „BELINIAK” w barwach 4 szwadronu 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego,