Realizując plan powstania powszechnego lub „Burzy” rozszerzono plan Odtwarzania Sił Zbrojnych. Niezależnie od trzech zgrupowań dywizyjnych przewidziano organizację w okręgu czterech zgrupowań brygad piechoty. Jedną z nich miała być Brygada Kielecka. 

     Określał to wydany 29 czerwca 1944 roku Rozkaz Ogólny Nr 1 Komendanta Okręgu AK Kielce „Przygotowania do akcji powstańczej” oraz jego załączniki. Przewidywał on utworzenie w Inspektoracie "D" Kieleckim brygady z nadwyżek zmobilizowanych żołnierzy.

 

Brygada miała składać się z dwóch pułków piechoty, które opisane są w osobnych częściach. 

Dowództwo

Niestety niewiele wiemy o obsadzie personalnej Dowództwa Kieleckiej Brygady Piechoty, ale i te szczątkowe informacje przedstawiamy:

Wróć