I batalion 74 pp

Zgodnie z planem Odtwarzania Sił Zbrojnych miał wchodzić w skład 7 Dywizji Piechoty odtwarzanej przez Inspektorat Częstochowski. Jego historia rozpoczyna się w czerwcu 1944r. a tworzyć go miały oddziały partyzanckie z terenu inspektoratu.

     Komendant Okręgu Kielce na dowódcę batalionu mianował wcześniejszego Komendanta Obwodu Włoszczowa kapitana (w czerwcu awansowany na majora) Hipolita Świderskiego "Jur", "Szary". Rozpocząl on organizację batalionu w połowie czerwca 1944r.

Miał on składać się z trzech kompanii organizowanych na podstawie oddziałów partyzanckich:

1 kompania - oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa Mieczysława Tarchalskiego "Marcin",

2 kompania - oddział partyzancki Obwodu Radomsko Floriana Budniaka "Andrzej",

3 kompania - oddział partyzancki Obwodu Częstochowa Jerzego Kurpińskiego "Ponury" (ostatecznie oddział wszedł w skład II batalionu 27 pp)

     Rozkaz o wykonaniu akcji Zemsta dotarł do batalionu już 15 sierpnia 1944r. Jednostka wykonała go sprawnie choć w trakcjie przemarszów tworzyła od podstaw 3 kompanię, która powstała z nadwyżek osobowych dwóch pozostałych. Podczas realizacji marszu na pomoc walczącej Warszawie tworzono także służby sztabu batalionu.

25 sierpnia 1944r. batalion zakończył wykonywanie akcji Zemsta. Powrócił na teren obwodów Włoszczowa i Radomsko gdzie z powodzeniem prowadził walkę do dnia 30 października 1944r. kiedy został rozformowany.

Obsada personalna

Na przestrzeni ponad 4 miesięcy działania obsada personalna stanowisk w sztabie batalionu przedstawiała się w następujący sposób:

Dowódca batalionu:

-mjr. Hipolit Świderski „Jur”, „Szary” – od połowa czerwiec 1944r. do 29 wrzesień 1944r.
-por. Mieczysław Tarchalski „Marcin” – od 29 wrzesień 1944r. do 30 październik 1944r. (demobilizacja)

Zastępca dowódcy:

- por. Mieczysław Tarchalski „Marcin” – od połowa czerwiec do 29 wrzesień 1944r.,
- por. Florian Budniak „Andrzej” – od 29 wrzesień 1944r. do 30 październik 1944r. (demobilizacja).

Adiutant dowódcy:

- ppor. Bronisław Pietruszka „Jednoróg” – od 13 sierpnia 1944 do 29 wrzesień 1944r.,
- ppor. Skoczyński „Łeb”, „Bartek” – od 29 wrzesień 1944r. do 30 październik 1944r. (demobilizacja).

Szef batalionu:

- ppor. Skoczyński „Łeb”, „Bartek” – od połowa lipiec do 29 wrzesień 1944r.,
- sierż. Stefan Marcinkowski „Dąb” – od 29 wrzesień? 1944r. do 30 październik 1944r. (demobilizacja).

Oficer Informacyjny:

- por. Antoni Jacuński „Rak” – od 17-18 sierpień 1944r. do 29 wrzesień 1944r.

Kapelan:

Wojtasik Jan „Janowski” – od koniec lipca 1944r.,

Oficer broni:

- ppor. Bernard Wiechuła „Maruda” – od 13 sierpień 1944r. do wrzesień 1944r.,

- ppor. Izydor Kurzeja „Kruk” – od wrzesien 1944r do 30 październik 1944r. (demobilizacja).

Kwatermistrz:

- sierż. Marcinkowski Stefan „Dąb” - od 13 sierpień 1944r. do 8 wrzesień 1944r. (ranny pod Nową Wsią).
- sierż. Roman Sikora „Buczek” - prawdopodobnie od 8 wrzesień 1944r. do koniec września 1944r.
- sierż. Czesław Pankowski pod pseudonimem „Kazimierz” - od koniec września 1944r. do 30 październik 1944r. (demobilizacja).

Oficer łączności:

- ppor. Jan Solecki „Barwicz” – od 13 sierpnia 1944r. do 30 październik 1944r.

Służby

W czasie istnienia batalionu istniały służby podlegające bezpośrednio sztabowi batalionu:

Pluton saperów:

Utworzony prawdopodobnie 13 sierpnia 1944r. Jego dowódcą był oficer broni.

Pluton łączności

Utworzony prawdopodobnie 13 sierpnia 1944r. Jego dowódcą był oficer łączności. 

Zastępcą był ppor. Tomasz Buliński „Marek” ale nie wiemy dokładnie w jakim okresie.

Sekcja propagandy

Utworzona prawdopodobnie 22 sierpnia z przesunięcia żołnierzy dotychczasowej sekcji propagandy 1 kompanii. 

Skład sekcji:

- NN „Zimowit”,

- kpr. Mieczysław Labocha „Tońko”

- kpr. Andrzej Daniszewski „Franek”.

Zwiad konny:

Utworzony na początku sierpnia 1944r. (nie później niż 6 sierpnia). Podczas istnienia w jego skład wchodzili następujący żołnierze:

- Adamski Wojciech ppor. „Czajka” – z-ca dowódcy, poległ 28 sierpień 1944r.,
- Brandt Letosław kpr. „Ramzes”,
- Czajkowski Leon kpr. „Kangur”,
- Ćwiek Zygmunt „Wilk” – od sierpień 1944r., poległ 8 wrzesień 1944r.,
- Derek Lucjan „Szmuklerz” – od sierpień 1944r.,
- Gredka Mieczysław sierż. „Zeus”,
- Lis Henryk „Kula” - od sierpień? 1944r.,poległ 28 sierpień 1944r.,
- Jaglic Piotr „Zrąb I” – od 22 sierpień 1944r.,
- Koldas Bolesław „Zawisza”,
- Koziński Tadeusz plut. „Fikus”,
- Lohmann Stanisław plut. „Wilk” – od sierpień 1944r. później łącznik w sztabie dywizji,
- NN „Topór”
- NN „Wydra” - od 6 sierpień 1944r.,
- Maciejowski Andrzej „Cień”
- Marchewka Bolesław plut. „Fernandez”,
- Młysek Józef kpr. „Roland”,
- Sikorski Tadeusz ppor. „Rogacz” –dowódca zwiadu konnego,
- Zagała Zdzisław „Grzbiet”
- Rogoż Stanisław plut. „Szydło”
- Wilden Roman „Topór” - od 5 październik 1944r.,
- Włoch Bolesław strz. „Śmiech”.

Żołnierze sztabu batalionu

Podczas istnienia batalionu do struktur sztabowych przenoszeni byli żołnierze z kompanii. Udało się ustalic nazwiska następujących, ale nie wiemy jaki przydział mieli w słuzbach sztabu.

Z 1 kompanii

Z dniem 13 sierpień 1944r. do sztabu I batalionu przekazani zostali następujący żołnierze, których przydziału nie znamy:

- plut. Stefan Klimczyk „Miś”
- kpr. NN „Poloński”,
- st. strz. Zbigniew Ptasiński „Łoś”,
- st. Longin Hoffman „Sawa”,
- st. strz. Waldemar Gałuszko „Szatan” - pluton saperów, a od koniec sierpnia 1944r. 3 kompania.
- strz. Edward Anczykowski „Jastrząb”,
- strz. NN „Student”,
- st. strz. Zdzisław Kowal „Wiktor”,
- kpr. NN „Franek I”,
- st. strz. Brymora „Kret”,
- strz. Józef Wojtasiński „Znaleziony”,
- strz. Edmund Hetner „Kotwica”,
- strz. NN „Jagoda”,
- strz. NN „Morus”,
- st. strz. Zdzisław Gapik „Widmo”,
- st. strz. Mieczysław Pytlarz „Roland”,
- st. strz. Bolesław Borucki „Karoń”,
- strz. Stefan Gajzmer „Ryś”,
- kpr. Felicja Fryben „Fantazja”

Wróć