3. kompania I bat. 74 pp

     Zgodnie z planem zaakceptowanym w połowie czerwca 1944r. miała zostać utworzona z oddziału partyzanckiego Obwodu Częstochowa pod dowództwem ppor. Jerzego Kurpińskiego „Ponury”.
     W pierwszej dekadzie sierpnia zmieniono dotychczasowe założenia. Oddział „Ponurego” miał wejść w skład II batalionu 27 pp. Brakującą kompanię postanowiono utworzyć z nadwyżek żołnierzy 1 i 2 kompanii.

     Ostatecznie 3 kompania została utworzona 16 sierpnia 1944r. już podczas realizacji akcji Zemsta. Odtąd brała udział we wszystkich działaniach I batalionu.

Obsada personalna

Na podstawie dostępnych materiałów udało nam się ustalić następującą obsadę stanowisk:

Dowódca kompanii:

ppor. Józef Kasza-Kowalski „Alm”

Szef kompanii:

sierż. Konrad Kotulski „Włodek”

I pluton 3 kompanii, dowódca:

ppor. Henryk Piasecki „Zapora”

II pluton 3 kompanii, dowódca:

ppor. Władysław Polewski „Sosna”

III pluton 3 kompanii, dowódca:

ppor. NN „Chmura”

Niestety w większości nie jesteśmy w stanie podać nazwisk żołnierzy przeniesionych z innych kompanii.

Wróć