Głównym celem Armii Krajowej było odzyskanie Niepodległości na drodze walki zbrojnej. Z biegiem czasu koncepcje ulegały modyfikacji i ostatecznie utworzono je w dwóch wariantach: powstania ogólnonarodowego oraz operacji „Burza”.

     Z planami powstania lub "Burzy" wiązał się plan Odtwarzania Sił Zbrojnych (OSZ), którego cele zostały dokładnie określone w rozkazie Dowódcy AK z dnia 9 kwietnia 1942 roku. Zakładał on utworzenie dużych jednostek wojskowych, które zrealizują koncepce militarne.

     Początkowo plan OSZ przewidywał, że Okręg Kielce ma odtworzyć następujące siły:


2 Dywizja Piechoty Legionów w składzie:
-2 ppLeg. – Obwód Sandomierz,
-3 ppLeg. – Obwód Opatów,
-4 ppLeg. – Obwód Kielce.

 

7 Dywizja Piechoty odtwarzana przez Inspektorat Częstochowa w składzie 27 i 74 pułki piechoty formowane w Obwodach: Częstochowa, Włoszczowa, Radomsko.

 

28 Dywizja Piechoty składającą się z trzech pułków o numeracji: 72, 172 i 272, które miały odtworzyć Obwody: Radom, Kozienice, Iłża i Końskie.

     Ostatecznie plany te musiały być zmienione bowiem już w czasie mobilizacji okazało się, że napotyka ona nieprzewidziane przeszkody. Poniżej przedstawiamy jednostki które faktycznie zostały utworzone w Okręgu Kielce. Dotyczy to nie tylko powszechnie znanych pułków, ale także zapomnianych brygad. 

     Kierowaniem dzialań wszystkich oddziałów zajmował się Sztab Korpusu Kieleckiego co do czasu i składu którego narosło przez lata wiele nieporozumień, które staramy się wyjaśniać.

 

W CELU ŁATWEGO ŚLEDZENIA ICH HISTORII O SKŁADU NA PRZESTRZENI CAŁEGO CZASU DZIAŁANIA ZEBRANE PRZEZ NAS WIADOMOŚCI ZOSTAŁY ZEBRANE W JEDNYM MIEJSCU.

Wróć