Placówka Kielce Wschód

     Miasto Kielce podzielono już w 1940 r. na Dzielnice, które były odpowidnikami Placówek. Niestety nie znamy ich granic. Jedną z nich była Placówka Kielce Wschód.

Komendantami Placówki byli kolejno:

- por. Józef Kundera „Bartosz" - od ? do grudzień 1942 r.,
- chor./ppor. Józef Herman „Klin" - od styczeń 1943 r. do styczeń 1945 r.

Niestety nie mamy więcej informacji o działaniach placówki i o jej żołnierzach. 

Wróć