Placówka Kielce Zachód

     Miasto Kielce podzielono już w 1940 r. na Dzielnice, które były odpowidnikami Placówek. Niestety nie znamy ich granic. Jedną z nich była Placówka Kielce Zachód. Nosiła konspiracyjny kryptonim: "Zalezianka".

Kolejnymi komendantami byli:

- ppor./por. Wacław Różański „Żubr" - od styczeń 1940 r. do czerwiec 1944 r.
- por. Henryk Dębowski-Marchand „Rak” - od czerwiec 1944 r. do styczeń 1945 r.

     Fakt, że na terenie placówki znajdowało się wiele zakładów sprawił, że bardzo wcześnie rozpoczęto tu konspiracyjną naprawę broni. Z biegiem czasu działalność ta rozwinęła się w konspiracyjną produkcje uzbrojenia. Za działania te odpowiadał Wacław Różański "Żubr". Jego działania zostały docenione prz Komendanta Obwodu, który powierzył mu funkcję szefa Referatu Uzbrojenia Komendy Obwodu Kielce. 

Historię konspiracyjnej produkcji uzbrojenia można znaleźć w rozdziale: Produkcja uzbrojenia

Wróć