Adamczyk Bronisław

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Kolt”
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M.Tarchalskiego "Marcin".

-Urodził się 14 grudnia 1921r. we Włoszczowie. Syn Władysława (pracownik kolei) i Janiny. Mieszkaniec Włoszczowy.
Szkołę powszechną ukończył we Włoszczowie. Na terenach wschodnich ukończył zasadniczą szkołę handlową.
-Od 1 września 1940r. w ZWZ żołnierz Placówki Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
-Prawdopodobnie w pierwszej połowie 1943r. zostaje żołnierzem patrolu dywersyjnego Placówki. Dowodził nim kpr. Zenon Marcinkowski „Grot”. Patrol specjalizował się w akcjach na pociągi towarowe gdzie poszukiwano broni i amunicji. Zdarzały się przypadki walki z żołnierzami eskortującymi pociągi. Jeszcze latem 1943r. dowódca patrolu został zdekonspirowany i zaczął się ukrywać, a patrol zaprzestał działalności.
-Od 9 września 1943r. żołnierz oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” z przydziałem do 1 kompanii.
-15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy.
-28 stycznia 1944r. ranny (postrzał od bojówki GL/AL) podczas przewożenia odbiorników radiowych.
Istnieją relację mówiące o jego udziale w akcji Burza w I batalionie 74 pp, ale nie znaleźliśmy ich potwierdzenia
-Po 1945r. aresztowany i przetrzymywany w więzieniu przez rok.
-Zmarł 25 lipca 1983r.