Stopień: sierżant.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Mieszkaniec Zagród koło Kurozwęk.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940 roku.

Od początku konspiracji aż do sierpnia 1944 w jego gospodarstwie znajduje się główny magazyn broni placówki.

W maju 1944r. w jego gospodarstwie ukrywał się i leczył ranę Saturnin Skład „Satek”.