Sotowski Tomasz

Ps. "Krzem". ZWZ/AK/NIE/DSZ. Okręg Kielce AK/NIE/DSZ. Oficer Inspektoratu Starachowice i Inspektoratu Radom AK. Komendant Inspektoru Starachowice NIE/DSZ.

Dzieciństwo i służba wojskowa

Ur. 26 II 1906 r. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w 1928 r., odbywa służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie przydzielony do 2 baterii szkolnej szkoli się od IX 1928 r. do VIII 1929 r.. 
-Przeniesiony do rez. w stopniu kpr. podch. rez. art. z przydziałem mobilizacyjnym do 2 PAC w Chełmie.
-Mieszkał w Radomiu. Ewidencyjnie podlegał PKU Radom.
-Po odbytych w 1931 r. obowiązkowych ćwiczeniach aplikacyjnych zostaje awansowany 1 I 1932 r. do stopnia ppor. sł. st. art. WP.
-W VIII 1939 r. awansowano go do stopnia por. rez. art.

II wojna światowa

Brał udział w kampanii obronnej 1939 r. Bliższy przydział nieznany. 
-Podczas niemieckiej okupacji przebywał na terenie Radomia. Czynny w konspiracji ZWZ/AK w Okręgu ZWZ/AK Kielce.
-Pełnił różne funkcje, m.in. kierownik referatu Przerzutów Powietrznych w sztabie Inspektoratu Rejonowego AK Starachowice.
-Później działa na terenie inspektoratu radomskiego AK.
-Awansowany w konspiracji do stopnia kpt. rez. art.
-Bierze udział w działaniach zbrojnych w ramach akcji „Burza”.

Okupacja Sowiecka

-Po rozwiązaniu w styczniu 1945 r. AK, pozostaje w strukturach konspiracji antykomunistycznej NIE/DSZ. 
-Od II 1945 r. pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu NIE/DSZ Starachowice. Prowadził aktywną działalność konspiracyjną na podległym terenie.
-W VIII 1945 r. uczestniczył w odprawach organizowanych w Radomiu, gdzie omawiano plany rozbicia więzienia UB w Radomiu.
-Aresztowany we IX 1945 przez UB, został zamordowany podczas przesłuchania. Dokładniejszego czasu aresztowania i zamordowania nie udało się ustalić.