Jędrzejczyk Antoni

Pseudonim: „Zemsta”.

Obwód Włoszczowa. Placówka Kluczewsko.

Kedyw Obwodu Włoszczowa.

Urodzony 15 lipca 1908r. Syn Wojciecha i Katarzyny. Mieszkaniec wsi Praczka, Gmina Kluczewsko gdzie jest sołtysem (folwark Praczka jest formalnie podczas okupacji częścią wsi Ciemietniki).
-W ZWZ od 1940r. w strukturach Placówki Kluczewsko, gdzie pełni funkcję dowódcy drużyny Ciemiętniki,
-W jego zabudowaniach znajduje się magazyn broni.
-Prawdopodobnie od września 1942r. w jego domu funkcjonuje skrzynka kontaktowa Rejonu II.
-W czerwcu 1943r., w strukturach Kierownictwa Dywersji Obwodu Włoszczowa pełni rolę zapasowej skrzynkę kontaktowej obsługiwanej przez Krystynę Konarską.