Mrówka Eugenia

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Jesienią 1939r. udzielała pomocy jeńcom polskim przetrzymywanym w koszarach w Staszowie.
W konspiracji prawdopodobnie już od 1940r.
Przeszła przeszkolenie z zakresu łączności w placówce, które było połączone ze szkoleniem w zakresie znajomości posługiwania się bronią.