Mol Jan

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W kwietniu 1944 roku w grupie żołnierzy Placówki Staszów, która stanowi ubezpieczenie kosza zrzutowego w Lesisku.