Żurek Tadeusz

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Sokół”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 10 maja 1923r. w Zagórzu, Gmina Irządze Powiat Włoszczowa. Syn Wincentego, który razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną ukończył w Sokolnikach, Gmina Lelów.
Podczas okupacji związał się z Batalionami Chłopskimi.
11 lipca 1943r., na polecenie organizacji BCH, wstąpił do oddziału AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
W oddziale był celowniczym rkm, ale znany był także z budowy leśnych szałasów.
8 października 1943r. poległ w walce z Niemcami podczas wycofywania się ze Stojewska (wioska kolonistów niemieckich), która została przez oddział opanowana.
Początkowo został pochowany na partyzanckiej bazie Krogulec, a dopiero po wojnie został przeniesiony na rodzinny cmentarz parafialny.