Mikołajczyk Józef

Józef Mikołajczyk - zdjęcie przedwojenne

Pseudonim: „Marcin”
Stopień wojskowy: ?/podporucznik
Kierownictwo Dywersji Podobwodu Niewachlów
Dowódca oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce

-Urodził się w 1912 r. w Kielcach.
-Pochodził z Niewachlowa, syn Piotra Mikołajczyka i Katarzyny Mikołajczyk z domu Detka. Rodzeństwo: brat Stanisław, zginął w Oświęcimiu, siostra Maria, siostra Stanisława zmarła w 2015, siostra Zofia zmarła, obie pochowane na cmentarzu w Kostomłotach, siostra Józefa.
-Podoficer zawodowy 4 pułku piechoty Legionów stacjonującego w Kielcach, być może chorąży lub starszy chorąży.
-Nie znamy daty wstąpienia do Służby Zwycięstwu Polsce, ale zapewne było to pod koniec 1939r. bowiem już na początku 1940r. przyjmuje do organizacji kolejnych członków. Niewątpliwie jest jednym z organizatorów Placówki Niewachlów (Obwód Kielce).
-Zapewne na przełomie 1942/43powołany na stanowisko szefa Kierownictwa Dywersji ( Kedyw) Podobwodu Niewachlów.
-Prawdopodobnie w maju 1943 r. patrol przekształca się w oddział partyzancki, który czasowo wchodzi w skład Zgrupowania Partyzanckiego Jana Piwnika „Ponury”.
-Na zimę 1943/44 r. oddział został rozformowano po konspiracyjnych kwaterach, a kilku żołnierzy z „Marcinem” zakwaterowało w dworku Sienkiewiczów w Oblęgorku.
- 4 lutego 1944 r. podczas próby rozbrojenia Niemca w Kielcach, na ulicy Piotrkowskiej, Mikołajczyk poległ w walce.
-Pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
-Pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.