Adamik Alfreda

Pseudonim: „Tola”

Ekspozytura wywiadu Oddziału II Komendy Okręgu

-Oddział II Wywiad Komendy Okręgu utworzył w Radomiu swoją ekspozyturę działającą pod kryptonimem „Sosna”.

-W strukturze ekspozytury funkcjonowała komórka wywiadu pocztowego obsługująca niemiecką pocztę polową (Feldpost) w Radomiu. Nie znamy dokładnego czasu w którym działała komórka.

-„Tola” była w komórce tłumaczem.