Bogusz Longin

Pseudonim: „Kokoszka”.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Żołnierz patrolu dywersyjnego „Karawana” Podobwodu Staszów.
Wziął udział w mobilizacji do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego "Modrzew" brał udział w walce w Rytwianach.

Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg.
W 1944 roku poległ w lasach siekierczyńskich.