Sikorski Tadeusz

Pseudonim: „Rogacz”.
Stopień wojskowy: ppor.
Placówka Słupia, Obwód Włoszczowa.
I batalion 74 pp.

Zdjęcie z okupacji.

Syna Adama (niektóre źródła podają Antoniego, w AK pseudonim „Sobieski”) herbu Kopaszyna, właściciela majątku i dworu Raszków, gmina Słupia, Powiat Włoszczowa.
Urodzony w roku 1909.
Walczy w kampanii obronnej 1939r. Bierze udział w bitwie pod Kockiem.
Podczas okupacji niemieckiej prawdopodobnie w strukturach Placówki Słupia, Obwód Włoszczowa.
Od początek sierpnia 1944r. zmobilizowany.
Zostaje dowódcą zwiadu konnego I batalionu 74 pp.
Zdemobilizowany w listopadzie 1944r.
Zmarł 1982r. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.