Tworzyański Bojomir

Pseudonim: „Ostoja”.

Stopień wojskowy: podchorąży, podporucznik.

Obwód Końskie SZP/ZWZ/AK.

Okręg Nowogródek AK.

-Mieszkaniec Koczwary koło Końskich.

-Uczeń Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Końskich. Po ukończeniu 6 klas przeniesiony do Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, które ukończył w 1938 r. Wstąpił do Zawodowej Szkoły Oficerów Artylerii w Toruniu.
-Kampanię obronną 1939 r. przebył w 7 pułku artylerii polowej w Częstochowie gdzie odbywał praktyki jako podchorąży drugiego rocznika. Po zakończeniu działań zbrojnych powrócił do Końskich.
-Od połowy listopada 1939 związany z grupą wydającą w Końskich, konspiracyjny biuletyn. Z biegiem czasu kierownictwo nad grupą przejął jego brat Tomir Tworzyański „Borsuk”. Grupa nawiązała kontakt z Janem Stoińskim tworzącym struktury Okręgu Bojowego Kielce. Na koniec 1940 struktury zostały podporządkowane Służbie Zwycięstwu Polsce. Grupa utworzyła trzon referatu VI Komendy Obwodu Końskie – Biuro Informacji i Propagandy, którego szefem został „Borsuk”. Zajmował się wydawaniem biuletynu, który otrzymał nazwę „Sprawy Polskie”. Drukarnia została umieszczona w domu Tworzyańskiego na Koczwarze.
-Od lata 1940 roku należał do specjalnej grupy powołanej przy Komendancie Obwodu. Zajmował się m.in. wyszukiwaniem miejsc na zrzutowiska.
-W nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku dom na Koczwarze został otoczony przez Niemców. Był to efekt zdrady Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”. „Ostoja” oraz inni konspiratorzy opuścili dom osłaniani ogniem „Borsuka”, który ostatecznie poległ w walce. 

-W grudniu 1942 roku wyjeżdża do Warszawy gdzie dostaje przydział do Okręgu Nowogródzkiego AK - wyjeżdza tam na początku 1943 roku.

-Awansowany do stopnia ppor.

-Od 1 czerwca 1943 roku Komendant Obwodu Szczuczyn AK.

-Od 15.03.1944r. do początku 04.1944 dowodzi 7 batalionem 77 pp AK. Póżniej przekazuje dowództwo Janowi Piwnikowi "Ponury", a sam dowodzi 1 kompanią tego batalionu.

-Po śmierci „Ponurego” (16 czerwca 1943 roku) ponownie obejmuje dowództwo batalionu.
-Bierze udział z batalionem w Operacji „Ostra Brama”. Zagrożony rozbrojeniem odchodzi na zachód. Dociera do Otwocka k/Warszawy.
-Latem 1945 roku zagrożony aresztowaniem przez NKWD wyjeżdża nielegalnie do Czech, a następnie dociera do 2-go Korpus generała Andersa we Włoszech.