Targowski Wojciech

Pseudonim: „Vis”

Stopień wojskowy: kapral podchorąży

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Oddział partyzancki Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurt”

Zgrupowanie „Ostoja” AK

Iłżecki Pułk Piechoty AK

Wojciech Targowski "Vis"

Urodził się 20 stycznia 1925 r. w Struży. Rodzice Stanisław Bogumił Targowski i Helena z Patkowskich posiadali niewielki majątek ziemski Kamionka w Hrubieszowskiem. Po jego sprzedaży fundusze ulokowano w dużym gospodarstwie rolno-leśno-rybackim w Struży, powiat Janów Lubelski.

-do 1939 roku ukończył dwie klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego w Kraśniku,

-podczas okupacji Niemcy w gospodarskie ustanowili własny zarząd. Ojciec opuścił dom i objął posadę administratora majątku we Wrzelowie, a matka wyjechała do Sandomierza opiekować się swoją mamą,

-prawdopodobnie od kwietnia 1941 r. należy do tajnych kompletów, które prowadzi Jerzy Buczkowski „Magister” oraz zajmuje się kolportażem prasy podziemnej,

-w kwietniu 1942 r. (w wyniku aresztowania i śmierci Buczkowskiego) obawia się dekonspiracji. Cała rodzina opuszcza lubelskie i przenosi się do Majątku w Czyżowie Szlacheckim, który należy do kuzynów Targowskich. Ojciec obejmuje tam administrowanie trzema majątkami: Czyżów, Pawłów i Zapusta.

-jeszcze latem 1942 r. wstępuje do ZWZ na Placówce Czyżów przyjmując pseudonim „Vis”. Pełni funkcję łącznika, ale przechodzi także szkolenie.

-zapewne w 1943 r. kończy konspiracyjny kurs podchorążych, a w 1944 r. bierze udział w szkoleniach saperskich prowadzonych przez Ryszarda Michniewicza „Wyrwa” i Tadeusza Strusia „Kaktus”,

-w majątku Czyżów opiekuje się podręcznym magazynem broni,

-21/22 czerwiec 1944 r. bierze udział w zrzucie na zrzutowisku „Georginia” koło wsi Szymanówka (2 km na wschód od wsi Prusy, 3 km na zachód od wsi Czyżów Szlachecki). Podczas akcji jest na placówce ubezpieczającej od strony Jakubowic,

-już po zrzucie podczas przewożenia broni do Linowa został zdekonspirowany i skierowano go do oddziału partyzanckiego Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurt”,

-pod koniec lipca 1944 r. ściągnięty do Czyżowa aby wskazać sobie tylko znane skrytki z wyposażeniem na terenie majątku,

-początek sierpnia 1944 r. bierze udział w mobilizacji do akcji Burza. Stawia się w okolicach Rudy Kościelnej na północ od Ćmielowa, gdzie mobilizują się siły z Podobwodu Ćmielów pod dowództwem Piotra Szczepaniaka „Paweł”. Łącznie więc pod dowództwem „Pawła” było około 50 żołnierzy.

-około 15 sierpnia oddział ten dołączył do Zgrupowania „Ostoja”, którym dowodził Dezyderiusz Lenartowicz „Wierny”. Wchodzi w skład plutonu którym dowodzi Witold Mrowiński „Fiedler”. Targowski dowodzi 2-gą drużyną.

-28 sierpnia bierze udział w walce we wsi Dębowe Pole,

-2 września (po demobilizacji zgrupowania „Ostoja”) grupa żołnierzy z ppor. Witoldem Mrowińskim „Fiedler” – w grupie jest także Targowski, przechodzi do Iłżeckiego Pułku Piechoty. W utworzonej kompanii „Fiedlera” Targowski jest dowódcą drużyny,

-1 października 1944 r. bierze udział w bitwie na Piotrowym Polu,

-do końca okupacji niemieckiej kwaterował w okolicach Bodzentyna,

-od 1945 r. mieszka w Sandomierzu,

-w 1987 r. był jednym z inicjatorów ustanowienia odznaki pamiątkowej 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Brał także udział przy gromadzeniu funduszy na sztandar 2 pp Leg. AK.

Zmarł 25 kwietnia 2017 r. w Sandomierzu.