Sieradzan Jan

Zdjęcie przedwojenne

Pseudonim: „Żbik”

Stopień wojskowy: plutonowy/sierżant/starszy sierżant

Placówka Chęciny w Obwodzie Kielce

Dowódca oddziału partyzanckiego Podobwodu Piekoszów AK,

Dowódca plutonu w 2. kompanii Kieleckiego Pułku Piechoty

Dowódca plutonu w 6. kompanii 4 pp Leg.

Urodzony 3.12.1902 r. Syn Józefa i Marii.

-od 3.03.1923 do 31.08.1939 roku służy w 4 pp Legionów mieszkając na kieleckiej Bukówce,

-służbę w II RP zakończył w stopniu plutonowego,

-kampanię obronną 1939 r. przebył z macierzystym pułkiem, a po zakończeniu działań osiedlił się z rodziną w rodzinnej Wolicy, Gmina Chęciny,

-podczas okupacji zajmował się handlem zbożem,
-od dnia 1.01.1940 r. wstępuje do SZP i tworzy ruch oporu w Wolicy, Placówka Chęciny. W domu ukrywa także radio,
-prawdopodobnie od przełomu 1942/43 zostaje dowódcą plutonu 143 złożonego z konspiratorów z okolic Wolicy (w maju 1944r. liczy on 76 żołnierzy),

Zdjęcie przedwojenne

-piastuje funkcję szefa wyszkolenia w Placówce Chęciny AK,
-od maj/czerwiec 1944 r. dowódca oddziału partyzanckiego Podobwodu Piekoszów AK,
-w sierpniu 1944 r. (podczas akcji ”Burza”) jego oddział wchodzi w skład Kieleckiego Pułku Piechoty (od 26 sierpnia Świętokrzyski Pułk Piechoty) ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty. Oddział zostaje przydzielony do 2 kompanii którą dowodził ppor. Bolesław Boczarski „Jurand”. Prawdopodobnie Sieradzan jest dowódcą plutonu.

-rozkazem pułkowy nr 13 z 9 września przeniesiony został wraz z częścią swoich żołnierzy do II batalionu 4 pp Leg. Zostaje wcielony do 6. kompanii gdzie zostaje dowódcą plutonu (prawdopodobnie II ),

-we wrześniu 1944 r. awans: ze starszeństwem od 3 maj awansowany na stopień starszy sierżant,
-zginął 13.01.1945 r. w Wolicy trafiony odłamkiem bomby zrzuconej przez Rosjan na uciekające wojsko niemieckie,
15.08.1948 odznaczony Medalem Wojska po raz 1,2,3,4 zarządzeniem Szefa Sztabu Głównego ZDN ( M.O.N. Londyn Legitymacja nr 38393

Zdjęcie z okupacyjnych dokumentów.