Kaczmarski Ryszard

Stopień: ppor. rez.
Podobwód Staszów.

Jeden z pierwszych żołnierzy Organizacji Orła Białego w Staszowie
Prawdopodobnie w 1940 roku (z chwilą podporządkowania OOB ZWZ) przeszedł do Narodowej Organizacji Wojskowej.
W lipcu 1943 roku razem z por. Stefanem Kępą "Pochmurny" przeprowadził scalenie lokalnych struktur NOW z AK.
Z chwilą objęcia przez "Pochmurnego" funkcji Komendanta Podobwodu Staszów (zgodnie z umową scaleniową) zostaje jego najbliższym współpracownikiem.
Po utworzeniu Komendy Podobwodu obejmuje w niej funkcję oficera organizacyjnego.