Łowicki Stanisław

Pseudonim: „Dąb”

Placówka Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa

-mieszkaniec wsi Konieczno,
-członek ZWZ,
-26 sierpnia 1943 roku aresztowany przez Niemców i rozstrzelany koło Oksy,