Lemieszewska Helena

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Żona aresztowanego lekarza. Przeszła szkolenie sanitarne w placówce.