Molenda Aleksander

A.Molenda "Olek" - zdjęcie okupacyjne.

Pseudonim: „Olek”.
Ekspozytura Radom Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu.

-Urodził się w 1907 pod Radomiem. Miał 6 rodzeństwa. Braci: Władysława, Kazimierza, Henryka i Józefa oraz 2 siostry Stanisławę i Sabinę.

-Przeniósł się do Skarżyska-Kamiennej gdzie podjął pracę w Zakładach Zbrojeniowych jako ślusarz.

-Ożenił się z Anielą Ceder. W 1934 rodzi im się córka, a w 1938 r. syn. Mieszkają w tym czasie na osiedlu Place gdzie wnajmują pomieszczenia w domu rodziny Wesołowskich.

-Prawdopodobnie w maju 1941r. wciągnięty w struktury Ekspozytury w Radomiu Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu. Być może stało się to za sprawą jego brata Józefa Molendy, który pracując w Fabryce Broni w Radomiu był prawdopodobnie członkiem komórki zajmującej się wynoszeniem broni. 
-Mieszkanie Aleksandra Molendy służyło za skrzynkę kontaktową grupy wynoszącej amunicję produkowaną w Państwowej Fabryce Amunicji („Hasag”). To m.in. tu trafiała wykradziona amunicja i stąd była odbierana przez łączniczki przewożące je do Radomia. 

-27 września 1942r. aresztowany w związku ze zdradą jednego z żołnierzy oddziału bojowego ekspozytury wywiadu w Radomiu.
-Zesłany do obozu koncentracyjnego gdzie został zamordowany.