Dyksiński Klemens

Pseudonim: „Władysław”.
Stopień: ppor./por.
Placówka Staszów, Podobwód Staszów.

 

Oficer wyszkolenia Podobwodu Staszów.
Prawdopodobnie dowódca plutonu w Placówce Staszów.
Pod koniec lipca 1944r. wraz z podległymi mu żołnierzami pozostał w Staszowie. 31 lipca 1944r. dowodzony przez niego oddział opanował miasto. Wieczorem był jednak zmuszony je opuścić i dołączyć do oddziału partyzanckiego „Modrzew”. Razem z oddziałem brał udział w walce o Staszów (1 sierpnia 1944r.)
Po utworzeniu 9 kompanii 2 ppLeg. AK. Został zastępcą dowódcy kompanii.
Od II połowy września 1944r. powołany na komendanta kompanii, którą dowodzi do samego końca.
Po demobilizacji został zamelinowany, ze względu na zły stan zdrowia, w Szpitalu Przeciwgruźliczym w Krakowie.
W styczniu 1945r. powraca do Staszowa, gdzie występuje pod fałszywym nazwiskiem Stefan Ostrowski. Zagrożony aresztowaniem wyjeżdża do Krakowa.
15 października 1949r. aresztowany tam przez UB. Bez sądu przetrzymywany do 10 października 1950r.
Po zwolnieniu z więzienia mieszkał i pracował w Pułtusku. Tam zmarł.