Kalfas Jolanta

Pseudonim: „Klara”
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

- Jesienią 1939r., obok Franciszka Przeździeckiego, jedna ze współzałożycielek Samodzielnej Grupy Przemysłowej (tajna organizacja nastawiona na organizację struktur sabotażu i wywiadu w zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego). Od kwiecień 1942r. organizacja wchodzi w skład AK, gdzie zachowuje odrębność organizacyjną.
-„Klara” jest łączniczką dowództwa organizacji.