Smarzyński Henryk

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Blondyn”.
Stopień wojskowy: kapral podchor.
Placówka Koniecpol Obwód Radomsko później Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w 1920r. w Wąsoszu, Gmina Koniecpol, Powiat Radomsko.
Szkołę powszechną ukończył w Lelowie.
W 1938r. zdał małą maturę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Warszawie.
Rozpoczął naukę w Liceum Administracyjnym w Warszawie, którą przerwał wybuch wojny.
Powrócił do rodzinnej miejscowości gdzie prawdopodobnie w 1940r. wstąpił do konspiracji.
Należał do Placówki Koniecpol, choć niektóre źródła podają, że była to Placówka Lelów.
W 1942r. ukończył konspiracyjny kurs podchorążych uzyskując stopień: kapral podchorąży.
10 listopada 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” i został przydzielony do 1 kompanii.
27 listopada 1944r. ginie w walce z Niemcami pod Bichniowem.