Odrzywolska Janina

Pseudonim: „Emilia”.

Od ? do 11 listopada 1942 roku Kierownik Referatu Walki Cywilnej Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.