Gierowska Maria

Gierowska Maria "Marysia"

Pseudonim: „Marysia”

Wywiad Okręg Kielce, Wywiad Obwód Kielce, BIP Okręgu Kielce

-Najmłodsza córka Stefanii Gierowskiej „Pnienia”, której mieszkanie w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11 stało się jednym z ważniejszych punktów kontaktowych w Obwodzie i Okręgu Kielce.
-Jej bracia, Józef i Andrzej, zaangażowani byli w działalność konspiracyjną. Ona sama bawiąc się obserwowała ruch na ulicy podczas odbywających się w mieszkaniu narad. Wystawianie przez nią w oknie lalki w stroju krakowskim było sygnałem, że lokal jest bezpieczny.

-W pierwszych latach jest także łączniczką wywiadu i na szczeblu Okręgi i na szczeblu Obwodu (przenosi wykradane z poczty listy do punktu kontaktowego u Laszczyków przy ul. Bandurskiego). 
-W 1944r. współpracownica redakcji „Prawdy Polskiej” pisma BIP Okręgu (jej redaktorem jest jej brat).