Gierowski Józef Andrzej

Pseudonim: „Mamut”.

Referat BIP Komendy Obwodu Kielce.

Oddział VI BIP Komendy Okręgu.

Od stycznia 1944r. do wrzesień/październik 1944r. redaktor naczelny „Prawdy Polskiej” pisma reaktywowanego przez Obwód Kielce.
Od lipca 1944r. pismo zostało przejęte przez BIP Okręgu.

„Mamut przeszedł tam obejmując stanowisko Kierownika Referatu informacyjnego Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.