Kędziora Marian Sylwester

Pseudonim: „Grzegorz”

Stopień wojskowy: kapitan

Komendant Podobwodu Kielce Miasto.

-Podczas okupacji żołnierz Tajnej Armii Polskiej, a następnie Konfederacji Zbrojnej.

-W 1943r. pełni funkcje kierownika referatu wojskowego w Komendzie Okręgu Kielce Konfederacji Zbrojnej.

-Po scaleniu przechodzi do struktur AK

–Od sierpień 1944r. do styczeń 1945r. pełni funkcję Komendanta Podobwodu Kielce Miasto w Obwodzie Kielce.