Piątek Stanisław

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Poniatowski”.
Stopień wojskowy: kpr./plut.
Placówka Włoszczowa Gmina, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

-urodzony 8 września 1919r. w Koniecznie, Powiat Włoszczowa. Ojciec Antoni razem z matką prowadził gospodarstwo rolne,
-6 klas szkoły powszechnej ukończył w Koniecznie, a 7-ą we Włoszczowie. Od ukończenia szkoły pomagał rodzicom w gospodarstwie,
-pod koniec 1936r. na ochotnika poszedł do wojska. Służył w 7 Dywizji Piechoty, gdzie otrzymał stopień kaprala.
-po kampanii obronnej 1939r. uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego domu.
-w 1940r. wstąpił do konspiracji i został żołnierzem Placówki Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa.

-26 sierpnia 1943r. znalazł się na liście osób do aresztowania (utworzyli ją prawdopodobnie ludzie z miejscowej bojówki PPR/GL i przekazali Niemcom). Pacyfikację Konieczna przetrwał w ukryciu. Zdekonspirowany opuścił rodzinną wieś,
-1 września 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. Pełnił m.in. funkcję dowódcy drużyny. Został awansowany do stopnia plutonowego,
-po 20 października 1943r. przeniesiony do II kompanii, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny,
-27 października 1943r. podczas marszu z miejsca zakwaterowania do Karczowic (akcja przeciwko bojówce GL) prowadzący szpicę II kompanii plutonowy „Poniatowski” zauważył w mijanej wiosce świecące się światło w skrajnym obejściu. W celu sprawdzenia, kto tam przebywa wszedł na podwórko. W tym momencie z domostwa wybiegł mężczyzna w cywilnym ubraniu i oddał strzał do „Poniatowskiego”, który został ranny w nogę (kula uszkodziła kość). Stało się to tak szybko, że nie zdążono pochwycić osobnika. W późniejszym czasie ranny został przetransportowany do Warszawy do brata.
-po wyleczeniu pozostał już w stolicy i jako dowódca drużyny wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po nieudanej próbie wydostania się z okrążenia kanałami wpadł w niemieckie ręce.
-wywieziony do obozu w Mathausen, komando Guzen otrzymał numer 95780. Zmarł z wycieńczenia 21 kwietnia 1945r.