Augustyński Szczepan

Pseudonim: "Brzytewka".
Stopień: kapral/plutonowy.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji już od 1939/40r.
Jeden z aktywniejszych żołnierzy Placówki Staszów. Bierze udział w akcjach poszukiwania broni w lasach.
Zapewne w początku 1940 roku, na polecenie "Wujka" Szczepan Augustyński "Brzytewka" zorganizował grupę konspiracyjną w Sichowie Dużym.
Uczestnik jednego z pierwszych szkoleń o broni zorganizowanych w placówce.
Pełni przede wszystkim funkcję łącznika placówki. W pierwszej połowie 1943 roku w prowadzonym przez siebie zakładzie fryzjerskim przy ulicy Krakowskiej prowadzi przez pewien czas "skrzynkę kontaktową".
Na początku 1943 roku (po śmierci Stefana Maruszewskiego "Sokół") przydzielony do patrolu dywersyjnego.
W październiku 1943 roku aresztowany przez Niemców. W tym samym czasie aresztowano: Franciszka Kalicińskiego, Jana Kozioła i Stanisława Nowaka. Przetrzymywany na posterunku przy ulicy Kościelnej w Staszowie przechodzą okrutne śledztwo. Podczas przeprowadzania z posterunku do samochodu "Brzytewka" ucieka.
Ukrywa się w rejonie Staszowa. W tym czasie rodzina prześladowana przez Niemców, aż do czasu gdy w lesie golejowskim - znaleziono trupa mężczyzny, który został rozpoznany jako "Brzytewka".
Działa dalej w AK i wiele wskazuje, że znajduje się wtedy w strukturach wywiadu. Według Szefa Referatu II wywiad Obwodu Staszów zajmował się wywiadem na szczeblu Podobwodu Staszów AK.
8 kwietnia 1944rr. jest zastępcą dowódcy grupy żołnierzy z Placówki Staszów przy odbiorze zrzutu lotniczego w Lesisku.
Po 1945 roku wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez UB.