Wach Stanisław

Pseudonim: „Orczyk”

Samodzielna Grupa Przemysłowa.

Organizacja: Polska Niepodległa.

Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Podczas okupacji główny magazynier „Społem” w Kielcach.
-Pełni funkcję skarbnika w kolejnych organizacjach wywodzących się z Samodzielnej Grupy Przemysłowej założonej przez Franciszka Przeździeckiego.