Dworecki Leon

Placówka Staszów. Obwód Sandomierz.

W jego mieszkaniu przy ulicy Długiej w Staszowie odbywały się zajęcia szkoleniowe.