Hempel Kazimierz

Pseudonim: „Cedro”, „Marek”, „Edward”.
Stopień wojskowy: por. rez./kpt.
Komenda Okręgu Kielce
Komendant Obwodu Kielce

-Urodzony w 1896r.

-Do 1934 właściciel majątku w Wolicy koło Chęcin: zakład cementowy, kamieniołom.

-W okresie międzywojennym m.in. burmistrz Chęcin.

-Na przełomie października i listopada 1939r pod pseudonimem „Cedro” zostaje III Zastępcą Komendanta Okręgu Organizacji Orła Białego w Kielcach.

-Od przełomu 1939/40r. pod pseudonimami: „Marek”, „Edward” obejmuje funkcję Szefa Oddziału Zaopatrzenia Komendy Okręgu Kielce SZP (późniejszy Oddział IV Kwatermistrzowski).

-Od jesieni 1939r. do kwiecień 1940r. Komendant Obwodu Kielce

-Aresztowany prawdopodobnie pod koniec 1940r. Wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz gdzie został zarejestrowany 30.VII. 1941r. pod numerem: 19 055.

-Zamordowany 4 grudnia 1941r.